Obec Netřebice
www.obecnetrebice.cz

Netřebice - oficiální stránky obce

HistorieMasopusty v Netřebicích

 


 


2. prosince 1947 hašení požáru ve Věžovaté Plán

 


3.sprna 1947 Letní slavnost v Netřebicích při které pan děkan Ladislav Vichr z Velešína  provedl posvěcení motorové stříkačky

 


 

 


 

Zakoupení zvonu


"Dne 30 května1946se sešli na vyzvání řídícího učitele Františka Klenky vdolním hostinci "U Opekarů" v Netřebicích bratři a přátelé: Václav Šmejkal, Jan Papoušek, Václav Smudek, Josef Schinko, Šimon Smudek, František Tošil, Růžena Charvátová, František Novák, Marie Jarošová, František Tröster, Josef Krnínský, Růžena Veselá. Usnesli se v zájmu celé obce, aby se ujali příležitosti zakoupení nového zvonu svépomocí. Objednán zvon proruční i elektronické zvonení z bronzové slitiny na němž má býti nápis: Sv. Václav-1949 - "Po šestiletém utrpení" od firmy Národní správaR. Perner - Zvonárna a slévárna Suché Vrbné. Dodán byl drahou a přivezen bratrem Václavem Trösterem, velitelem.


Po přípravách, ježto v místním národním výboru jeden člen prohlásil, že jest to věcí církevní, usnesli se přítomní přípravné schůze na tom, aby se konalo posvěcení tohoto pod vedením hasičského sboru. Usneslo se pořádati tuto slavnost 15. září 1946 v tomto pořadu: Dopoledne zahájení přednesu básní nato zahájení proslovem přiloženým František Klenka, řídídící učitel a starosta hasičského sboru na to přednes básně "Zvony domova". Pak proslovil řeč pan děkan Ladislav Vichr z Velešína. Po té provedl Posvěcení zvonu,po němž pak kmotřičky kladívkem každá poklepaly na posvědcený zvon,při čemž první kmotřiččka za poklepu recitovala "Zvonečku náš" Pak sledovali další básně. Mezi tímto doprovodem sboru zvon zavěšen nad kovárnu, zazvoněno a sloužena mše v kapličce. Po této zahrána Hymna československá. Odpoledne sraz u školy v krojícha odchod na místo slavnosti  - na "Zahrádky" před dolním hostincem, kde byl koncert, při něm střelnice a předvedeny tanečky děvčaty obecné i měštanské školy a zatančena "Česká beseda". Hasičské kroje s ochotou zapůjčil bratrský hasičský sbor ve Výhnia v Rozpoutí, jejichž členové tentopodniktaké navštívili a i Velešínský sbor se dostavil se svým autem. Po koncertě konána taneční zábava v hostinci "U Opekarů"." boru jeden člen prohlásil, že jest to věcí církevní, usnesli se přítomní přípravné schůze na tom, aby se konalo posvěcení tohoto pod vedením hasičského sboru. Usneslo se pořádati tuto slavnost 15. září 1946 v tomto pořadu: Dopoledne zahájení přednesu básní nato zahájení proslovem přiloženým František Klenka, řídídící učitel a starosta hasičského sboru na to přednes básně "Zvony domova". Pak proslovil řeč pan děkan Ladislav Vichr z Velešína. Po té provedl Posvěcení zvonu,po němž pak kmotřičky kladívkem každá poklepaly na posvědcený zvon,při čemž první kmotřiččka za poklepu recitovala "Zvonečku náš" Pak sledovali další básně. Mezi tímto doprovodem sboru zvon zavěšen nad kovárnu, zazvoněno a sloužena mše v kapličce. Po této zahrána Hymna československá. Odpoledne sraz u školy v krojícha odchod na místo slavnosti  - na "Zahrádky" před dolním hostincem, kde byl koncert, při něm střelnice a předvedeny tanečky děvčaty obecné i měštanské školy a zatančena "Česká beseda". Hasičské kroje s ochotou zapůjčil bratrský hasičský sbor ve Výhnia v Rozpoutí, jejichž členové tentopodniktaké navštívili a i Velešínský sbor se dostavil se svým autem. Po koncertě konána taneční zábava v hostinci "U Opekarů"." 


 

27. ledna 1946 I. Hasičský ples u Staňků

 

 


23. ledna 1946  - se 14 mužů z Netřebic se zúčastnilo hašení požáru v továrně Kohinor (Harthmuth) v Českých Budějovicích.

 


16. prosince 1945 pohřeb 46 lidí z transportu " jízdy smrti"

 

 

 


Konec 2. světové války

Konec 2. světové války z pamětní knihy Netřebického hasičského sboru:

"25. ledna ve čvrtek při jízde z Českých Budějovic s Adolfem Heralem, Františkem Haláčkem starostou, Karlem Zuschroftem, Johanem Křížem zkonstatováno, že byly po obou stranách z nákladního vlaku shazovány mrtvoly trestanců - jízda smrti. Na katastru obce Netřebice bylo nalezeno 5 mrtvol. Po trati do Horního dvořiště 100. 26. ledna 1945 při zpětné jízdě vyhozena jedna mrtvola, která byla přiložena k rozpoutským, nařízeno je odvážeti do Jílova u Českých Budějovic"

2. února - němečtí vojáci

4. - 6. února manévrovala nad Netřebickou obcí americká letadla (14. února náled na matičku Prahu)

22. února - zákaz rozšiřování zprávy o mrtvolách hejtmanem

4. března bombardovány České Budějovice, 23.  března bombardováno o poledni České Budějovice,24. března bombardováno Suché Vrbné a České Budějovice, 25. března bombardována Praha

12. dubna nastřhovalo se německé vojsko do obce Netřebice.

14. - 16. dubna - německé vojsko zde

21. dubna říšské německé vojsko (z Trenčína jednotka 643)

3. května přichází do obce vojsko "Vlasovci"

5. května Praha se zdvihá k odporu

Jakmile z budky hlídací "Novotnýho" donesl zprávu Josef Nožička, že mají se vyvěsiti na stanicích prapory a vlajky - podepsán Kamenický.  Ihned vyvěšena státní vlajka osl. i na škole a zaplála vlakami celá obec.

7. května ve 14.41 ohlášena kapitulace němců

8. května přijeli s p. Marešem Američané jaks tlumočníkem od Kaplického nádraží. Na to zastavují vlak asi s 300 vězni, kteří jsou koncentrováni na "zahrádkách. Ošetřeni pak odcházeli do Jikova a odtud do Kameného Újezda a Českých Budějovic.

11. května dochází předvoj "Rudé Armády"

12. května projhlášeno válečným územím zdejší okolí

5. července první slavnost pěkně organizovaná s  účastí všeho obyvatelstva, ruských vojáků. Bratři zdejšího hasičského sboru udržovali pořádek

10. srpna vyhlášen konec této hrozné války7. dubna 1944 živelná pohroma, zatopeny sklepy (voda čerpána netřebickou stříkačkou)

 


 

Požár v Netřebicích

Z pamětní knihy: "13. října 1942 vznikl požár budovy hospodářské čp. 7. Dřevěná kolna  spojena s obytnou místností počala hořeti ve 12.20 hodin. Místní sbor se stříkačkou a čtrnácti muži se dostavil ve 12.30. Skončil své požádní práce ve 14.35 hod. Opustil požářiště v 15. hodin."

 

 


24. března 1942 se naposled rozezněl zvonek, umíráček, zvěstovatel snídaně, oběda, večeře a poplachu.  Zvonek byl zhovovený v roce 1851 Pernerem

 


 

2. března 1942 první požár nové netřebické stříkačky

Z pamětní knihy: " 2. března 1942 za deset minut 10 hodin večer zpozorován dcerou Alenkou Klenkovou a manželkou Marii Klenkovou, řídícího učitele a jednatele sboru požár na Svachově u Sv. Jána nad Malší. Hned způsoben poplach. Kohni příjezd v 23.15, odjezd od ohně 1.45. Přítomno 18 členů, (1 stříkačka, 300 m hadic)"


 

 


 

15. srpna 1940 Z pamětní knihy: "" Stříkačka, která po čase převezena ke škole do čp. 35 do stodoly tímto dnem dostává se pod vlastní krov"

 


 

2. července 1940 zaměřena plocha a začínají se kopat základy na hasičskou zbrojnici

 

 


 

19. května 1940 se usnáší zastupitelstvo na zbourání obecní stodoly při obecním domku č.6


17. května 1940 vybídnuto obecní zastupitelstvo s obecním úřadem ke spolupráci na výstavbě hasičské zbrojnice8. května 1940 slavnostně stříkačka přivezena do vsi.

 

 

Stalo se tak 8. května1940, kdy oznámení přišel vyříditi br. Antonín Novotný, náš člen přispívající a ihned po tomto oznamoval i bratr František Syrovátka, vrchní adjunkt ve škole a ráno i velitel zdejší četnické stanice pan vrchní strážník Färber. Na to před 8. hodinou ranní oznámil jednatel toto veliteli a součastně zanesl nákladní list bru. Václavovi Šmejkalovi, který v malém okamžiku s bratrem starostou se vydali na robotu - motorovém kole- zjistiti, co bude zapotřebí k odvezení motorové stříkačky a jejího příslušenství. Na toto došel součastně tento den nový přípis, který vysvětluje, že naviják a stavice dodatečně zašlou. Domluveno bylo s bry. velitelem, starostou, kteří oba doma bílili svoje kuchyně, že se vyjede s dvěma potahy - bra. Koukola Františka a Václava Šmejkala, kteřížto oba se přihlásili jeti předem kol druhé hodiny předem. Br. starosta s jednatelem, že pojedou kolem. Na to však součastně i snimi ve 14.15 hod. odjížděly oba shora jmenované povozy k cíli. S povozem bra. Šmejkala jel tudíž jednatel, s povozem br. Koukola jel Frant. Šimák jeho kočí. Blíže Korbelova mostu na kole nás dojelk br. starosta, který sháněl ve Velešíně nádoby na benzín. Ještě tam stál vlak od Čes. Budějovic, když jsme uzřeli našeho nového krotitele žhavosti doposud uhlazeného, čistého a jemného zevnějšku. Při předání nákladního listu dotyčný službu konající úředník nás upozornil, že již v Chocni byl sepsán protokol o poškození blatníku a disku kola (barva smáčknutím poškozena). Vzali jsme věc na vědomí, podotkli, že nemůžeme ničeho více dělati, než co bylo zjištěno i potvrditi s tím, že nám jí fa.Sigmunt předá. Na to zapřáhnuto za vůz Koukolův těleso stříkačkya na vůz Šmejkalův naložena bedna s příslušenstvím a nastoupili jsme cestu samotnému Velešínu a sice tak, že u agregátu byl velitel a br. Opekar Vojtěch, občas i jednatel, vůz s bednou řídil sám br. Šmejkal. Ve Velešíně byla vyfotografována Machem fotografem a protože br. Tvaroh nesehnal nádoby na benzin, odjížděli jsme k Netřebicům po cestě sledovani chodci známými i neznámými . Na Hůrce a vlastně již pod Kolouškem vítali nás již děti a v obci ženy, bratři , sousedi a nesmím zapomenouti, že i páni celníci, finančníci, četníci i jsoucí zde Němci z Reichuna protektorátním občerstvení. Stříkačka od 17. hodiny do 20. hodiny byla vystavena před dolním hostincem, pak po společné dohodě výboru a se souhlasem Václava Šmejkala odvezena i s bednou do dvora pod kolnu jeho.

(z Pamětní knihy hasičského sboru v Netřebicích)V dubnu 1940 objednána stříkačka za 39 000

 


 

11. února 1940 - konaná první a ustanovující valná hromada hasičského sboru v Netřebicích. příjímání členů. Přítomno 52 lidí. Přítomen byl i vyslanec OHJ v Českých Budějovicích Martin Homolka jako velitel VIII. okrsku k němuž jsme sborem patřili. Přihlásilo se 22 činných hasičů a 27 přispívajících mužů. Po projevu velitele okrsku přistoupeno k volbě výboru.

 


21. ledna 1940 - I. ples hasičský v hostinci u „Opekarů“ v Netřebicích.2. prosince 1939 - stanovy sboru Zemským úřadem schváleny schváleny20. listopadu 1939 - zaslána žádost a stanovy Zemskému úřadu v Praze o zřízení hasičského sboru v Netřebicích

 


13. listopadu 1939 - předporada k přípravám založení sboru dobrovolných hasičů

 


16. září 1939 - odprodává se část obecních pozemků na zakoupení požární stříkačky

 


23. října 1938 - dán souhlas k zřízení hasičského sboru

 


8. července 1928 posečkání se zřízení hasičského sboru až bude zavedeno elektrické vedení v obci


 

20. ledna 1927 podán návrh na zřízení hasičského sboru


 

12. března 1926 jednání o založení hasičského sboru a pořízení pojízdné stříkačky a hasičského náčiní - nebyla shoda


 

17. srpna 1924 jednání o založení hasičského sboru a zakoupení hasičského náčiní


 

 

V neděli dne 30. srpna 1856 po ranní mši svaté vyšel oheň ze stavení v němž jedna žena převařujíc máslo strašné ono neštěstí zavinila. Obyvatelé byli tehdáž právě tou dobouv chrámu Páně ve Velešíně na ranní mši svaté a když se navraceli domů uslyšeli teprve o tom co se bylo přihodilo. Jelikož nikdo z občanů ve vsi nebyl a poněvadž tehdáž velké parno a sucho panovalo, padla zhoubnému požáru skorem celá ves za oběť. Na hasení nebylo lze ani pomyslit , nedostávalo se vody tudíž stavení, která byla kryta samými doškami a slamou, chytala snadno jedna od druhého. Stálať dříve stavení hned při silnici po obouch stranách. Nezbylo tehdy z celé vsi než 5 chalup v hodní části a 2 stavení v dolní části.

(z Pamětní knihy hasičského sboru v Netřebicích)

 

 
Copyright © 2009  ·  Sbor dobrovolných hasičů Netřebice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz